Kort om oss

  • Kundaktiviteter
  • Jourtelefon
  • Välj själv dina assistenter och anhöriga
  • Höga löner
  • Bra villkor
  • Kollektivavtal
  • Just nu ingen bindningstid - prova oss - vi lovar vad vi håller
  • Tillstånd från IVO (fd Socialstyrelsen)

Assistansbolag

Wanda Assistans är ett assistansbolag som anordnar personlig assistans för personer med olika typer funktionsnedsättningar. På den här sidan informerar vi om vår verksamhet.

 

Om oss

 

Hos Wanda Assistans är det kunden som bestämmer hur assistansinsatsen ska se ut.

 

Det gäller att se till varje människas intressen och behov och vi anser oss vara bra på att tillgodose detta trots att det finns lika många personligheter som det finns människor. Vi har goda och effektiva rutiner/arbetsmodeller för dig som kund eller anställd.
Varje relation är unik och därför erbjuder vi engagerade medarbetare som ger bra service och möjlighet till en förbättrad livskvalitet.

 

Förtroende och ansvar är viktigt hos oss men det är även lika viktigt att vara handlingskraftig och flexibel i det man gör.
Vi har även kompetens att bemöta och arbeta med barn med funktionshinder. Barnets önskemål och vilja tas alltid i beaktande. Graden av inflytande varierar utifrån mognad, ålder och diagnos. Barnet ska alltid ha utrymme att framföra sina åsikter, tankar, vilja och idéer.

 

Nedanför följer generell information om hur ett assistansbolag kan bedrivas

 

Ett assistansbolag kan variera i storlek; från verksamhet för bara en eller ett par brukare/kunder till mycket stora verksamheter. Assistansbolag kan förekomma i olika företagsformer såsom aktiebolag eller handelsbolag. Bolaget som juridisk person är arbetsgivare. En förutsättning för att Försäkringskassan ska godkänna ett bolag som betalningsmottagare av en assistansberättigad är att bolaget har en F-skattesedel. För att få det krävs bland annat att skattemyndigheten bedömer att verksamheten bedriver näringsverksamhet.

 

I ett assistansbolag är det företagsledningen som beslutar om inriktning på verksamheten. Brukarens inflytande över den egna assistansen styrs genom det avtal som verksamheten har med brukaren. Brukarens möjlighet att påverka assistansbolagets mål och inriktning är vanligen begränsat till det förhållande som råder mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Den assistansberättigade kan ha ett stort självbestämmande och inflytande över den egna assistansen.

 

I vissa assistansbolag är det brukaren själv, legal företrädare för brukaren, annan person som assistansanordnaren i samråd med brukaren som arbetsleder brukarens assistenter. Vad som ingår i arbetsledningen regleras genom det avtal med bolaget som tecknas när brukaren går med i verksamheten. I dessa former av bolag är det arbetsledaren som, inom ramen för lagar, kollektivavtal och de regler bolaget har, avgör vem som ska anställas, hur den personen ska arbeta och vad den personliga assistent ska göra under sin arbetstid.

 

Det är också vanligt att arbetsledaren åtar sig att ordna sjukvikarier, semestervikarier etc.

 

I andra bolag är det en arbetsledare på administrativ nivå som praktiskt löser ovanstående frågor. I många bolag har brukaren möjlighet att välja hur mycket av det praktiska arbetet - som exempelvis vikarieanskaffning och schemaläggning - han eller hon vill åta sig och hur mycket administrativ personal ska göra. Även i de bolag där arbetsledaren på administrativ nivå är den som praktiskt arbetar med rekrytering och schemaläggning, ska brukaren ha ett stort inflytande över vilken assistent som arbetar och vid vilka tillfällen.

 

Assistansanordnaren sköter vanligen de administrativa uppgifterna såsom lönehantering och bokföring samt hjälper till att ta fram underlag för brukarens redovisning till Försäkringskassan.

 

Det är viktigt att det finns ett skriftligt klargörande över vilken person assistenterna ska vända sig till i olika frågor. När man jobbar med personlig assistans ska det vara klarlagt vem som beslutar om lönesättning, övertidsarbete, schemaläggning och semesterförläggning samt vilken person assistenten ska vända sig till i arbetsmiljöfrågor, kris-, och konfliktsituationer.  

Vd Wanda har ordet

"För mig är det självklart att ta hand om och hjälpa andra människor, så är jag uppfostrad och präglad. Den inställningen har jag haft med mig i mina anställningar och mina utbildningar har alltid haft att göra med olika typer en funktionsnedsättningar . Wanda Saj, ägare och grundare av Wanda AB."

Vår grundtanke

Vi anser att personlig assistans är en rättighet för dig som på något sätt har en funktionsnedsättning. Denna rättighet finns i LSS – lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Lagen innebär sammanfattningsvis att den som är har en funktionsnedsättning och i behov av hjälp med lagstadgad rätt skall ha möjlighet att leva ett så fritt och självständigt liv som möjlig.