Vi är störst Assistansbolag i Stockholm

Välkommen till vår hemsida om assistansbolag i Stockholm

Vårt assistansbolag erbjuder boendestöd, ledsagning, avlösning, hemtjänst i Stockholm och personlig assistans i hela Sverige.

Alla våra tjänster håller hög kvalitet

Ulla uttalar sig om vårt assistansbolag i Stockholm

”Vi som assistansanordnare står för omsorg med kvalité. Våra kunders behov ska bli sedda och hörda. De ska omvårdas på ett kärleksfullt sätt. Assistansföretag ska arbeta utifrån värdeorden professionell, kunskap och värme. Vårt löfte till dig är att ge dig bästa möjliga service och att vi alltid anstränger oss lite extra. ”

 

assistansbolag personlig assistans

Byta assistansbolag i Stockholm eller i behov av våra tjänster?

Har du funderingar på att byta assistansbolag så är du hjärtligt välkommen att ansluta dig till oss. Kontakta gärna oss så hjälper vi till så att bytet går smidigt till.

Har du behov boendestöd, ledsagning / ledsagarservice, avlösning / avlösarservice, hemtjänst och personlig assistans? Då behöver du först göra en ansökan.

Vi gör den kostnadsfritt åt dig. Vi har skrivit ansökningar förut och vet hur man gör. Kontakta gärna oss så sätter vi igång…

Assistansbolag i Stockholm med lång erfarenhet och gott rykte

Vi har i mer än 11 år troget som assistansbolag servat våra kunder. Vi har skapat oss ett gott rykte om att hålla hög service och vara en uppskattad arbetsgivare. Våra kunder är nöjda med oss! Det är vi stolta över.

Vi har kunder i hela Sverige men flest i Stockholmsområdet och främst då i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Vi tycker man ska vara kräsen när det gäller att få personliga stödinsatser, ofta i hemmet. Därför lovar vi dig att vi ska göra allt vi kan för att göra dig nöjd.

Ta kontakt med oss!

Telefon info@assistansanordnare.se eller e-post +46844683877

Störst på personlig assistans i Stockholm
Störst på assistansersättning i Stockholm
Hörapparater i Stockholm
Störst assistansbolag i Stockholm
Jevia assistansbolag
Hörapparater landstinget Stockholm
Åderbråcksoperation i Stockholm
Åderbråck Stockholm
Hörapparater Stockholm Landstinget
Hörseltest Stockholm
Hörapparater i Stockholm
Pälsar i Stockholm
Pälskappa i Stockholm
Pälskrage i Stockholm
Pälskrage i Stockholm
Päls i Stockholm och Östermalm

Vårt erbjudande som assistansbolag

Roliga aktiviteter

Vi har olika aktiviteter som tex resor, bio, matkurser mm

Arbetsmiljö är viktig för oss på

Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Vi vill att den ska vara organiserad och du ska trivsas på arbetet.
Vi ser till att samtliga anställda och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Vi strävar alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Vi arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Assistansbolag med 0 månaders bindningstid

Du väljer själv vilken uppsägningstid du vill ha.

Assistansbolag med lång erfarenhet av personlig assistans

Vi har stor egen erfarenhet av personlig assistans och använder detta i vårt arbete som gör att vi har bra förståelse.

Assistansbolag med höga löner

Vi tror på att ni ska ha höga löner för att stanna långsiktigt.

Jourtelefon

Vi har en jourtelefon så att du som kund eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar.

Kollektivavtal

Vi är medlem i PACTA.

Jurist

Fri juridisk rådgivning. Våra jurister hjälper dig kostnadsfritt vid ansökan och överklagan om assistanstimmar hos kommunen eller Försäkringskassan.

Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och har ett väl utarbetat sådant system.

Enkätundersökning som mäter att vi gör ett bra jobb

Vi genomför enkätundersökningar varje år. För att förebygga fel, brister och klagomål samt kontrollera hur kunden upplever den tjänst vi utför.

Nyhetsbrev

Vi delar med oss av nyheter och saker som är viktiga att känna till.

Personalomkostnader

Vi erbjuder höga friskvårdpengar och fika när du vill.

Pensioner och försäkringar

Vi ger er:
Pensionsförsäkring
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Avtalsgrupplivförsäkring
Avtalsgruppsjukförsäkring
Rese- och traktamenten

Självklart har vi traktamenten och reseersättning.

Närhet

Vi finns alltid ett möte, telefonsamtal eller mail bort från dig. Alltid till hands.

Assistansbolag med tillstånd

Socialstyrelsen/IVO gav oss tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Tillsyn

Under 2014 fick vi tillsyn av tjänstemän från Socialstyrelsen. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar och vi har idag en mycket god och löpande kontakt med IVO och Socialstyrelsen.

Utbildning

Vi betalar gärna utbildningar och säkerställer att kvaliteten alltid är bra i vår verksamhet.

 

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor!?

Assistansersättning Försäkringskassan

Assistansersättning är en förutsättning för personlig assistans.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer till ett begränsat antal personer.

Personlig assistans och de grundläggande behoven är hjälp att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera med andra, eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om den aktuella funktionsnedsättningen.

Vem har möjlighet att få assistansersättning??

Gränsen går vid 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera, för att få assistansersättning. Man måste tillhöra någon av nedanstående grupper:

1.Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2.Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3.Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

För att få assistansersättning måste funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet.

Åldersgräns finns inte för att få assistansersättning.

Ersättningens storlek

Regeringen beslutar varje år om ett timbelopp för assistansersättning. År 2017 är beloppet 291 kronor per beviljad assistanstimme. Om man har särskilda skäl så kan man ansöka om ett högre belopp, det högsta år 2017 är 326 kronor.

Vi som assistansbolag hjälper dig ansöka

Man ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan, man behöver inte använda sig av någon särskild blankett/ansökan. Det är viktigt att man skickar med medicinska underlag när man ansöker om assistansersättning.

Ibland kan assistansanordnare anmäla personer till Försäkringskassan, att man behöver assistansersättning. Då hjälper assistansföretag till med ansökan, sen kontaktar Försäkringskassan dig för att fråga dig vilken hjälp du behöver.