ADHD

ADHD med för ofta koncentrations svårigheter och att man är väldigt aktiv. Det är också vanligt att man har snabba humörsvängningar.