Adhd, damp, mbd – problem med uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet, Mbd,

Uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och svårkontrollerad impulsivitet
hos barn har beskrivits i den vetenskapliga litteraturen sedan mycket
länge, skriver Socialstyrelsen (2002) i kunskapsöversikten ”ADHD hos
barn och vuxna”, men det är under de senaste ett par decennierna som
kunskaperna om dessa problem hos barn har blivit allmänt mer kända,
uppmärksammade, utforskade och omdebatterade.