Ansöka om fler timmar hos Försäkringskassan, höja beloppet

Vi  ser till att du kostnadsfritt kan ansöka om fler timmar hos Försäkringskassan, vi hjälper dig genom hela processen och får den beviljad. Vi har över 15 års erfarenhet av att ansöka och ha kontakt med Försäkringskassan, vi vet hur man gör för att bäst få igenom sin önskan. Vi kan även hjälpa dig att höja schablonbeloppet för assistansersättningen som 2014  är 280 kr/timme.