Assistansbolag försäkringskassan

Försäkringskassan samarbetar med assistansbolag och förser dem bla med assistansersättning varje månad den 21. Denna ersättning ska täcka den personliga assistentens lön och andra uppkomna omkostnader i samband med den personliga assistansen. Försäkringskassan får information om vem som ska vara ersättningsmottagare för assistansersättningen kopplat till den assistansberättigade personen. Försäkringskassan är den myndighet som beviljar assistansersättning och gör en bedömning utifrån en ansökan som handlar om den som har en funktionsnedsättning.