Assistansersättning 2014

Assistansersättningens timbelopp för år 2014 är enligt beslut från regeringen 280 kr/timme enligt LSS. Föregående år var timbeloppet för 2013 är 275 kr/timme. Ökningen är 5 kr per assistanstimme. Det nya timbeloppet innebär en ökning med 1,8 procent vilket är den lägsta någonsin.

Varje år fastställer regeringen ett timbelopp som utgår enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken.