Assistansersättning 2015

Försäkringskassan föreslår en ökad assistansersättning 2015 till 284 kr per beviljad assistanstimme enligt dokumentet budgetunderlag 2015-2017.