Assistansersättning Försäkringskassan

Assistansersättning är en förutsättning för personlig assistans.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer till ett begränsat antal personer.

Personlig assistans och de grundläggande behoven är hjälp att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera med andra, eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om den aktuella funktionsnedsättningen.

Vem har möjlighet att få assistansersättning??

Gränsen går vid 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera, för att få assistansersättning. Man måste tillhöra någon av nedanstående grupper:

1.Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2.Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3.Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

För att få assistansersättning måste funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet.

Åldersgräns finns inte för att få assistansersättning.

Ersättningens storlek

Regeringen beslutar varje år om ett timbelopp för assistansersättning. År 2017 är beloppet 291 kronor per beviljad assistanstimme. Om man har särskilda skäl så kan man ansöka om ett högre belopp, det högsta år 2017 är 326 kronor.

Vi som assistansbolag hjälper dig ansöka

Man ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan, man behöver inte använda sig av någon särskild blankett/ansökan. Det är viktigt att man skickar med medicinska underlag när man ansöker om assistansersättning.

Ibland kan assistansanordnare anmäla personer till Försäkringskassan, att man behöver assistansersättning. Då hjälper assistansföretag till med ansökan, sen kontaktar Försäkringskassan dig för att fråga dig vilken hjälp du behöver.