Assistansersättning resor

Assistansersättningen kan användas till resor. Assistansersättningen ska täcka assistentens kostnader uppkomna vid resor. Det förekommer också att anhöriga som arbetar som personlig assistent får använda assistansersättning vid resor.