Assistansersättning utbetalning

Utbetalning av assistansersättningen sköter Försäkringskassan. För att Försäkringskassan ska göra utbetalning av assistansersättning krävs att ett antal kriterier uppfylls.

Om Försäkringskassan ska göra utbetalning av assistansersättning till en assistanssamordnare måste den, om det inte är en kommun, ha F-skattsedel och vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.