Autismspektrum och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 

Autism är ett vitt begrepp. Det innebär att det finns ett brett spektrum av
funktionsnedsättningar och förmågor hos personer med autism – från
svåra fall med allvarlig utvecklingsstörning och starka funktionshinder
till personer som har mycket god intellektuell förmåga, men personen
kanske inte förstår komplexa sociala sammanhang.

 

Adhd är vanligt bland vuxenpsykiatriska patienter, men i stället kanske
man får diagnoser som depression, ångest eller personlighetsstörning,
som vissa forskare menar ofta är en följd av adhd. Tidig diagnos och rätt
behandling har betydelse för utvecklingen under uppväxtåren. Man har
sett en signifikant minskning av problemen om barnet får rätt diagnos
och insatser före tonåren.