Avtal

För att säkerställa att uppdragsgivare och uppdragstagare är överens om vad som ingår i uppdraget bör ett avtal skrivas dem emellan. Ett avtal mellan brukaren och assistansanordnaren är, oavsett om  anordnaren är kommunal eller privat.