Barn

Barn med assistansersättning och personlig assistans har en unik möjligheter att utvecklas och bli självständig och delaktig i samhället.