Downs syndrom

Downs syndrom är en diagnos där dom som har det har en kromosom för mycket. Det kan med föra att man har utvecklings försening och funktionsnedsättning i varierande grad och detta kan vara rätt till assistansersättning.