Psykisk sjukdom, Depression och schizofreni

Schizofreni är den vanligaste av de svåra mentala sjukdomarna (psykoserna).
Det finns ungefär 40 000 personer i Sverige som lider av någon
form av schizofrent sjukdomstillstånd. Årligen insjuknar mellan 1000
och 1500 personer. De flesta insjuknar mellan sen tonårsperiod och 30-
års ålder. Sjukdomen är vanligare hos män än kvinnor.