Ryggmärgsbråck, Traumatisk ryggmärgsskada, Funktionshinder efter stroke

Det finns en gemensam benämning på för tre olika medfödda missbildningar
på ryggkotorna och deras taggutskott – Spinal Bifida. Det som
vardagslag kallas för ryggmärgsbråck är den vanligaste formen av dessa
tre och heter på latin Myelomeningocele. Vid ryggmärgsbråck ligger
ryggmärgen öppen på något ställe på ryggen när barnet föds.