Ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck är en missbildning i ryggmärgen. Det uppstår under graviditetens första period. Skadan medför förlamning i olika grad beroende på skadans storlek och var den sitter.