Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är när man har tics eller tvångstankar. För att vet om man kan ha Tourettes syndrom ska man ha tics under ett år och minst 3 månader i streck. Man kan ha tics utan att ha Tourettes syndrom.