Vårt erbjudande som assistansbolag

Roliga aktiviteter

Vi har olika aktiviteter som tex resor, bio, matkurser mm

Arbetsmiljö är viktig för oss på

Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Vi vill att den ska vara organiserad och du ska trivsas på arbetet.
Vi ser till att samtliga anställda och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Vi strävar alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Vi arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Assistansbolag med 0 månaders bindningstid

Du väljer själv vilken uppsägningstid du vill ha.

Assistansbolag med lång erfarenhet av personlig assistans

Vi har stor egen erfarenhet av personlig assistans och använder detta i vårt arbete som gör att vi har bra förståelse.

Assistansbolag med höga löner

Vi tror på att ni ska ha höga löner för att stanna långsiktigt.

Jourtelefon

Vi har en jourtelefon så att du som kund eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar.

Kollektivavtal

Vi är medlem i PACTA.

Jurist

Fri juridisk rådgivning. Våra jurister hjälper dig kostnadsfritt vid ansökan och överklagan om assistanstimmar hos kommunen eller Försäkringskassan.

Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och har ett väl utarbetat sådant system.

Enkätundersökning som mäter att vi gör ett bra jobb

Vi genomför enkätundersökningar varje år. För att förebygga fel, brister och klagomål samt kontrollera hur kunden upplever den tjänst vi utför.

Nyhetsbrev

Vi delar med oss av nyheter och saker som är viktiga att känna till.

Personalomkostnader

Vi erbjuder höga friskvårdpengar och fika när du vill.

Pensioner och försäkringar

Vi ger er:
Pensionsförsäkring
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Avtalsgrupplivförsäkring
Avtalsgruppsjukförsäkring
Rese- och traktamenten

Självklart har vi traktamenten och reseersättning.

Närhet

Vi finns alltid ett möte, telefonsamtal eller mail bort från dig. Alltid till hands.

Assistansbolag med tillstånd

Socialstyrelsen/IVO gav oss tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Tillsyn

Under 2014 fick vi tillsyn av tjänstemän från Socialstyrelsen. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar och vi har idag en mycket god och löpande kontakt med IVO och Socialstyrelsen.

Utbildning

Vi betalar gärna utbildningar och säkerställer att kvaliteten alltid är bra i vår verksamhet.

 

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor!?