Vid dödsfall

Novasis kan i de flesta fallen utbetala assistansersättning vid dödsfall, ring oss för mer information.